Läs senare

Hallå där!

Jens Remfeldt, lärare i teater och programansvarig för teaterpedagogprogrammet vid Örebro universitet.

30 Okt 2015

Foto: Privat

I förra numret av Uttryck lovade gymnasieminstern Aida Hadzialic att återinföra de estetiska ämnena på gymnasiet. Vad tycker du om det?

– Den frågan har vi drivit sedan de estetiska ämnena togs bort som obligatoriska ämnen i och med gymnasiereformen 2011 – så det är bara positivt att regeringen lyfter frågan.

Varför behövs teater i skolan?

– Estetiska kunskaper och uttryck är viktiga i alla former. Av tradition har bild och musik högre status och en mer självklar plats i skolan men även teatern behövs. Det är bra om estetiska kunskaper grundläggs tidigt och av den anledningen anser jag att frågan är större än gymnasiet. Teater och dans borde vara obligatoriska redan i grundskolan – precis som bild, musik och slöjd är i dag.

ur Lärarförbundets Magasin