Läs senare

Hur många smörknivar tål Sverige?

av Helena Ingvarsdotter
11 Feb 2016
11 Feb 2016

Illustration: Michel Ducourneau

Frågan ställdes på Expressens ledarsida av Ann-Charlotte Marteus och hennes förslag var att skippa slöjd som obligatoriskt ämne. I högstadiet borde eleverna på sin höjd få välja ett av ämnena slöjd, bild och musik.

Reaktionerna har verkligen inte låtit vänta på sig. Facebook exploderade av goda motargument från er som arbetar i skolan, och även andra debattörer dök upp till försvar för skolslöjden och övriga estetiska ämnen.

I debatten nämns bland annat dessa färdigheter och förmågor som eleverna utvecklar: innovationstänkande, designkänsla, projektledning, motivation, problemlösning, samarbete, praktisk matematik, ordförståelse, kommunikation, historiska reflektioner, kunskap om naturen och miljön.

Hur kommer det sig att en skribent ens får för sig att framföra ett sådant förslag? Jag tänker att det måste bero på okunskap om ämnet i kombination med en förlegad syn på kunskap och skolans uppdrag.

Oroande och sorgligt. Men det gäller att fortsätta kämpa mot de där gammalmodiga åsikterna. Glädjande nog har ett smörknivsuppror startat. Redan har elever och lärare gjort fantastiska gestaltningar av robusta/abstrakta/konstnärliga/finurliga smörknivar, tillverkade i trä eller textil – med humor och i protest. Vem vet, kanske får vi en smörknivens dag framöver?

ur Lärarförbundets Magasin