Läs senare

Inte idealiskt med ideal

21 Okt 2016

Illustration: Michel Ducourneau

I mitt flöde i sociala medier dyker en film upp från en klädaffär där en flicka tittar på t-shirtar med tryck. På klädhängaren för flickor står det »Hey« på tröjan och på den för pojkar är texten »Think outside the box«. Flickan analyserar budskapen och kommer fram till att pojkarna förväntas vara aktiva och följa sina drömmar medan idealet för flickor verkar vara att … tja, att inte göra något alls.

Vissa ideal är konserverande, till exempel sitter föreställningarna om kön och genus djupt rotade hos många av oss och reproduceras i modet, musiken, filmen.

Ett ideal är en drömbild, något vi strävar efter. Ofta fungerar den strävan som en positiv kraft, en signal till förändring och nya möjligheter.

Men den riskerar också att bli osund, tänk bara på anorexia och dopning.

Eller till och med kränkande. Varifrån i världen vi kommer, vilken sexuell läggning vi har eller om vi har en funktionsnedsättning påverkar starkt vilken status vi har och hur vi blir bemötta.

Att identifiera, undersöka och ifrågasätta de rådande idealen är en viktig uppgift för skolan. I de bästa av världar blir de då i stället goda drivkrafter. Det handlar vårt tema om i det här numret – trevlig läsning!

Spara

Spara

Spara

Spara

ur Lärarförbundets Magasin