Läs senare

Krönika: Emelie Bardon

02 Mar 2013

Behöver man verkligen ha lärarutbildning för att undervisa i dans? Den frågan får jag då och då. Ibland händer det att frågeställaren, kanske vid åsynen av min förbryllade och något irriterade min, lite urskuldande tillägger: »Jag trodde att dans var något man bara kunde.«

Jag måste alltid ta lite sats för att bemöta den frågan. Var ska man börja, liksom? Dans är naturligtvis inte något man bara kan. Det krävs massor av träning för att bli bra på det. Att man sedan kan dansa innebär inte att man automatiskt kan lära andra att göra det. Att undervisa innebär mer än att bara visa eleverna några steg och se till att de härmar så likt som möjligt. Man måste lyssna på deras frågor och förslag, parera att någon (och då följaktligen hela gruppen) plötsligt måste gå och kissa, man måste hitta sina pedagogiska tricks och kunna bedöma om eleverna är redo att gå vidare. Men till och med det klarar man utan lärarutbildning. Något jag insåg först när jag börjat på utbildningen var hur mycket mer än själva undervisningen läraryrket innehåller. Att lära ut dans är ju den lättaste biten! Det är allt det andra som är svårt.

Kraven när man undervisar i skolan är helt andra än i frivillig verksamhet. Först och främst har vi naturligtvis det här med behörighet. Vi måste helt enkelt ha lärarexamen för att få lov att undervisa i skolan. Sedan har vi samarbetet med andra lärare. För att det ska fungera smidigt är det viktigt att vi har samma baskunskaper och referensramar. Kommunikationen underlättas om man pratar samma språk – och det är ett språk man lär sig på lärarutbildningen. I relationen till våra kollegor är det också en fråga om status. Om dansen och de andra estetiska ämnena någonsin ska komma att tas på allvar i skolan måste samma regler gälla för dem som för de teoretiska.

Allt det där är jätteviktigt. Men viktigast av allt är ändå att eleverna ska få den utbildning de har rätt till. För att det ska vara möjligt måste vi vara superduktiga på att läsa och tolka styrdokument som läroplan, kursplaner, lokala skolplaner, likabehandlingsplaner, kunskapskrav och så vidare. Det är jättesvårt, men lärarutbildningen ger träning i det. Vad som står i läroplanen bearbetas dessutom så mycket under utbildningen att det verkligen sätter sig i ryggraden, vilket är nödvändigt, eftersom det ska genomsyra hela skolans verksamhet – inklusive dansundervisningen.

Emelie Bardon

Arbete Danslärare, driver Emelie Bardon Dans & Yoga.
Viktigast just nu Att papperslösa barn i Sverige har rätt att gå i skolan, men fortfarande inte kan ta sig dit och hem tryggt och säkert. Polisen borde inte förfölja barn.
Lyssnar mest på P1 och musik som inspirerar mig.
Scen Dansdans och minimalism.
Förebild Alla som vågar göra det rätta, även när de bryter mot normer och lagar.
Oanad talang Läser obehindrat uppochner och spegelvänt.

ur Lärarförbundets Magasin