Läs senare

Krönikan: Joakim Andersson

19 Okt 2015

Illustration: Elin Sandström

Hösten kommer lika överraskande fort varje år och vi ställer nog oss samma fråga var gång det kommer till skolstarten: vart tog sommarlovet vägen?

Min upplevelse är att det ofta händer en hel del i elevernas mognadsprocess under sommarloven, inte minst mellan årskurs 8 och 9. Eleverna upplevs mer studiemotiverade och visar mer intresse för betygen när de börjar i årskurs 9. Vid genomgången av kursplanen och kunskapskraven blir det fler frågor än vanligt gällande de olika betygsstegen. Betyget diskuteras även i förhållande till de olika gymnasieprogram som finns att tillgå . Eleverna vet att ett högre betyg i allmänhet ger en större valfrihet till de olika gymnasieprogrammen.

Jag minns själv när jag gick i skolan, vilken stress jag stod inför när det gällde just betyg och ansökan till gymnasiet. Jag ville så gärna bli snickare precis som min bror och jag kan ärligt säga att jag inte vet vad jag skulle ha valt i stället om jag inte hade kommit in på byggprogrammet. Så visst känner man igen sig i hur eleverna tänker kring betyg och hur en stark önskan om något kan påverka en person både negativt och positivt.

Frågan om huruvida betyg är bra eller dåligt är något jag ofta funderar över när jag lyssnar på elevernas tankar kring detta i förhållande till gymnasievalet. För mig blir betyg i valet till gymnasiet ett medel som vi använder oss av för att klassificera eller ranka eleverna i förhållande till varandra, och även till deras tankar om sin roll och plats i samhället i övrigt. Är det tanken med att ge varje elev ett betyg? Betygets primära funktion är väl att det ska användas för att informera om hur hen ligger till i förhållande till kunskapskraven i respektive ämne? Varje elev är unik och har olika förutsättningar med sig in i grundskolan. Hjälper eller stjälper då ett betyg i efterhand varje termin, varje läsår, och som en sista hälsning från grundskolan? Varje elev är i behov av uppmuntran och utmaningar, oavsett om man gränsar till ett godkänt eller om man ligger tryggt på A-nivå. Borde inte (de summativa) betygen hellre ersättas av en formativ kickoff inför varje termin? En start på varje termin där mål, ambitionsnivå och hägrande gymnasieval lägger grunden för terminens studier. Där kunskapskraven som därmed behöver klaras gås igenom och utgör en gemensam målsättning för elev och lärare. Det tror jag skulle gynna såväl lärandet som de avslutande betygen, och dessutom göra skolan ännu roligare för både elever och lärare.

Joakim Andersson

Jobbar som: Slöjdlärarutbildare och doktorand på Slöjdlärarutbildningen, Göteborgs universitet.

Kollega jag inspirerats av: Marléne Johansson, professor i slöjd.

En drömlektion är: När eleverna diskuterar och reflekterar med varandra i olika konstellationer.

Tipsar gärna om: Boken Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer av Roger Säljö.

Aktuellt just nu: Halvvägs in i min doktorsavhandling ska jag ha ett seminarium då jag får diskutera och ventilera mina texter.

ur Lärarförbundets Magasin