Läs senare

Lärarläst: Föra tanken vidare

14 Apr 2014

Det är inte ofta jag läser en bok som får mig att omvärdera hela mitt undervisningsarbete från planering till utvärdering. Föra tanken vidare ger mig dock lust till just det. Boken handlar om den arbetsmetod Ulla Wiklund utvecklat och gett samma namn som bokens titel. Metoden innebär att väva in parreflektioner, alltså stunder där eleverna får prata med varandra om både innehållet i undervisningen och sitt eget lärande, i allt arbete i skolan. Boken varvar Wiklunds egna erfarenheter med forskning på området och intervjuer med lärare. Det är en av de mest inspirerande böcker jag läst. Redan i första kapitlet tänker jag: »Det här vill jag använda!« Sedan växer frustrationen i takt med inspirationen under flera kapitel. Inte för att boken är dålig utan för att jag brinner av iver att få svar på frågan: »Hur gör man?« Först i kapitel 6 kommer en beskrivning av själva metoden. Det är ett briljant upplägg. Först får jag ta del av positiva erfarenheter av metoden, sedan får jag själva arbetssättet förklarat för mig och till sist kommer en teoretisk bakgrund. Boken riktar sig främst till lärare i teoretiska ämnen, men tack vare intervjuerna med dansläraren Helén Nilsson och musikläraren Anders Bergsjö får jag en hint om hur den kan användas även i konstnärliga ämnen. Jag hade förstås velat ha mer av det. Wiklund påpekar upprepade gånger att de estetiska kunskapsområdena inte ska vara hjälpgummor till de teoretiska, men ändå är bokens fokus lärande inom just teoretiska ämnen genom estetiska uttryckssätt. Nästa bok kanske kan ha omvänt perspektiv?

Jag hoppas att alla lärare ska läsa den här boken – för både sin egen och elevernas skull. Själv har jag redan börjat pröva mig fram och längtar efter att hjälpa mina danselever att reflektera strukturerat och föra tanken vidare.

ur Lärarförbundets Magasin