Läs senare

När orden inte räcker till

För elever med problem är bildarbete ett mycket bra sätt att stärka självkänslan och förmågan till koncentration, ett annat språk när orden inte räcker till. I bilden kan barnet uttrycka känslor, upplevelser och tankar på ett lekfullt sätt utan krav på prestation.

16 Feb 2011

Det säger Carin Salander, bildterapeut vid Elevhälsan i Umeå. Dit vänder sig skolorna för att få hjälp med elever i behov av särskilt stöd.
– Barnen kan ha svag självkänsla, vara nedstämda, bråkiga, ha problem med kamratrelationer. Många har också en jobbig hemsituation. Allt detta gör att det finns en blockering för inlärning.

Foto: AnnaKarin DruggeCarin blev lågstadielärare i mitten av 70-talet och senare speciallärare. Bildterapi stötte hon för första gången på när hon 1993 gick specialpedagogutbildningen. En bildterapeuts föreläsning grep tag.

– Det var alltid så svårt att möta barn som hade det jobbigt med sig själva och med inlärningen. De bara misslyckades. Jag hade använt lekarbete i många år men behövde fler verktyg för att hjälpa eleverna.

Under en workshop kort därefter målade hon själv och fick aha-upplevelser som stärkte henne ytterligare i övertygelsen om bildens helande och utvecklande kraft.

– När man målar kommer saker som hänt i ens liv fram i bilderna. Man ser det man behöver jobba med just då. Jag var aldrig intresserad av bild när jag gick i skolan och har aldrig hållit på med det. Men när jag insåg att bilden talar till mig, att den är ett extra språk för inre psykiska processer, blev jag fascinerad och fick ett intresse för själva skapandet.

Carin har gått två bildterapiutbildningar, en vid Umeå universitet och en på Österlen. Till Elevhälsan kom hon 2004 och fick en chef som tyckte att hon skulle använda denna specialkompetens. Sedan dess arbetar hon enbart med bildarbete på sin halvtidstjänst .

Sex team servar olika skolområden i hela kommunen. I varje team finns talpedagog, specialpedagog, psykolog, kurator och skolsköterska. Carin arbetar med barn från förskolan till och med högstadiet. Hon åker ut till skolorna och träffar eleverna enskilt. De målar en gång i veckan, från tio gånger upp till ett år. Efterfrågan är stor, det är kö och Carin måste prioritera, ibland begränsa antalet gånger även om ett barn kan behöva gå längre.

– Allt utgår från barnen och vad de vill. De får leka med färger och former. För det mesta målar de utifrån sig själva. Ibland ger jag teman. Det viktiga är att skapa förutsättningarna och en trygg ram för att de ska våga uttrycka vad de behöver. Jag är den vuxne som ser. Bilderna duger. Då känner sig barnen stärkta. Självförtroendet ökar.

Bildarbetet är helt frivilligt, både barn och föräldrar måste samtycka. Även om Carin är bildterapeut så kallas det hon gör för bildarbete eftersom skolan inte arbetar med behandling som ju ordet terapi associeras till.

– En del föräldrar och skolpersonal tror att jag tolkar bilder. Det gör jag inte. I bildterapi samtalar man kring bilderna så att den som skapat dem kan få insikter. Fast med yngre barn kan man ju inte prata på det sättet. De talar ofta i symbolisk form om det de gjort. Utifrån mina kunskaper kan jag fundera kring bilden och se hur vi kan gå vidare.

Även om bildarbetet inte är terapi så har det en terapeutisk effekt. Själva processen i sig är läkande och jagstärkande, framhåller Carin. Och processen handlar inte bara om själva bilden utan även om hur barnet beter sig i bildrummet, hur det använder materialet, vad det pratar om. Hon tar ett par exempel: barn som använder mycket flytande färger som flödar över kan ha svårt med gränssättning. Då kan man ta bort lite av det materialet. Man kan också arbeta med konturer som ramar in saker. Barn med stort behov av kontroll kan använda enbart blyertspennor, de suddar och suddar och tycker aldrig att bilden duger. Då kan man locka dem att leka mer, ta in annat material som lera, papper, piprensare, eller visa olika tekniker: ”Vad blir det om du använder den här färgen? Om du gör så här?”

– Barn reglerar oftast sig själva. Om någon har använt flödande färg och uttryckt något väldigt starkt kan de automatiskt gå över till att vika papper eller göra något strukturerat med blyerts- eller färgpennor.

– En del barn har inte målat så mycket. Den som inte har gått igenom alla faser i teckningsutvecklingen kan behöva gå tillbaka och ta om det igen.

För att arbeta med bildarbete krävs bildterapiutbildning eller handledning av bildterapeut. Dessutom bör man ha erfarenhet av eget bildarbete.

– Det handlar om att spegla sig själv och inre psykiska processer i bilden, det måste man ha erfarit innan man kan jobba med det. Bilden är ett starkt uttrycksmedel, det krävs kunskap för att ta hand om det som kan uppstå.

Carin vill verkligen slå ett slag för bildämnet och vikten av respekt för elevernas bilder.

– Att acceptera deras personliga uttryck är viktigt för att de ska kunna utveckla sin kreativitet även i vuxen ålder. Man kan hjälpa dem hitta friheten, sin egen stil i målandet. Det ger självförtroende. Det här vet varenda bildlärare. Men de har ju en läroplan att gå efter, de ska lära ut vissa saker och sätta betyg. Det är en svårare situation.

Carins utvärderingar av bildarbetet har visat att föräldrar och skolpersonal i de flesta fall märkt positiva förändringar hos eleverna, bland annat att de fått större koncentrationsförmåga, stärkt självkänsla och kan uttrycka sig bättre i ord. Bildarbetet stimulerar språkutvecklingen och det är viktigt, säger hon.

– Men det hjälper förstås inte alltid att jobba med bildarbete och tro att det ska lösa allting. Om en elev känner sig utsatt eller har andra problem måste skolan också ta itu med situationen. Jag ger alltid personalen min syn på barnet utifrån bildarbetet. Ibland är den helt motsatt hur de upplever eleven i klassrummet. Det kan ge en mer nyanserad bild och därmed ett ändrat förhållningssätt som gynnar barnet i skolsituationen.
 

ur Lärarförbundets Magasin