Läs senare

På nytt spår

Hur ska du som lärare tänka kring bedömning och betyg för nyanlända elever?

av Helena Ingvarsdotter
29 Mar 2016
29 Mar 2016

Illustration: Michel DucourneauDet är sant men inte rimligt att drygt fyra procent av landets skolor står för utbildningen av en tredjedel av alla nyinvandrade elever. Och många skolor har inte tagit emot några alls. Så kan vi förstås inte ha det om vi menar allvar med en likvärdig skola. Att jobba med nyanlända måste bli en angelägenhet i hela landet, i alla kommuner.

Men hur ska det gå till i klassrummet när det gemensamma språket inte finns? Hur ska du som lärare tänka kring bedömning och betyg för nyanlända elever?

Ett stöd kan vara att ta del av det material som finns hos Skolverket och att samverka med andra yrkesgrupper om de här eleverna. Du kan även få användbara tips i det här numrets tema.

Läs till exempel om hur bild- och slöjdläraren Helena von Malortie som arbetar på en mottagningsskola visar de nyanlända eleverna en helt ny värld. Eller, åtminstone en del av dem, för vissa har aldrig hållit i en sax medan andra har jobbat ett par år i en skräddarverkstad innan de kom hit till sitt svenska klassrum.

Tips i än mer koncentrerad form får du via vår nya avdelning som har premiär i det här numret. Under vinjetten Lektionstipset berättar en lärare om en lyckad lektion eller ett fiffigt undervisningsupplägg, håll till godo. Och hör gärna av dig om du själv vill dela med dig till dina kollegor. Mejla till uttryck@lararforbundet.se eller sök upp oss på Facebook, Twitter eller Instagram. Väl mött!

ur Lärarförbundets Magasin