Läs senare

Sex av tio fick nej till examensrätt i bild

Bara Göteborg, Umeå, Konstfack och Dalarna får rätt att utbilda bildlärare.

19 Jan 2011

När beskeden äntligen kom, en månad försenade, fick Göteborg, Umeå, Konstfack och Dalarna rätt att utbilda bildlärare. Sex andra fick nej.

Beskedet om examensrätter för ämneslärare kom den 18 januari, efter att ha flyttats fram två gånger från den 15 december till 18 januari. Alla lärosäten fick antingen ja för både årskurs 7-9 och gymnasiet, eller nej för båda.

Högskoleverket skriver så här om Universitetet i Karlstad, som fick avslag på sin ansökan om bildlärarutbildning: "Tillgången på lärare med bilddidaktisk kompetens på vetenskaplig nivå är otillräcklig. I kombination med att undervisningen i bild är uppdelad på många olika lärare innebär detta att det saknas tillfredsställande förutsättningar för en sammanhållen och djupverkande undervisning i praktiskt bildarbete och bilddidaktik."

– Bild som ämne har vi inte haft tidigare, så det beslutet var kanske inte helt oväntat, säger Kenneth Nordgren, dekan för Lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

– Det är bara på en punkt vi har fått kritik och det är ifråga om lärarresursen. Utbildningsmiljön och kursplaner och så vidare bedöms som bra. Det ser alltså lovande ut inför en eventuell ny ansökan.

Nu ska Karlstads universitet ta ställning till hur arbetet ska gå vidare. Att Karlstad söker igen är troligt, men inte helt säkert.

– Det kan vi bestämma först när vi tänkt igenom det här, säger Kenneth Nordgren.

Om Malmö Högskola heter det i Högskoleverkets beslut: "I bild är den vetenskapliga kompetensen svag med avseende på både ämnesinnehåll och ämnesdidaktik." Andelen visstidsanställda lärare är för hög, enligt verket.

– Vi fick kort sagt godkänt på allt utom lärarresursen, säger Anders Olsson, utbildningschef på Malmö Högskola.

– Och sedan vi skickade in ansökan har vi rekryterat en disputerad bildlärare, säger han.

Malmö högskola vill också knyta institutionen K3, konst- kultur och kommunikation, närmare till bildämnet. K3 arbetar mycket med bild i den nya tekniken och Malmö vill gärna tillföra den dimensionen till bildämnet. Kanske räcker det för att klara ansökan nästa gång.

– Vi jobbar på och ska definitivt söka igen, säger Anders Olsson.

Jana Hejzlar är projektledare för prövningen av ansökningarna om examensrätter på Högskoleverket. Enligt henne måste alla högskolor ha lärarresursen på plats när de söker examensrätten. Inte efteråt.

– Prövningen görs på de förutsättningar som finns, och det innebär lärare på plats, säger hon.

Orsaken är att högskolorna annars inte hinner anställa kompetenta lärare till kursstarten. Faktum är att i nästa omgång kommer ansökningar från högskolor som inte har lärare på plats från den 1 mars inte ens att prövas.

Om tonen är besviken i Malmö och Karlstad så är den desto nöjdare i Stockholm och Göteborg. Att Konstfack, som utbildat i bild sedan 1875, fick godkänt var inte oväntat. Oerhört glädjande, tycker Lisa Öhman, prefekt på institutionen för bildpedagogik på Konstfack.

– Vår inriktning med både ett konstnärligt och ett vetenskapligt perspektiv har skapat en god utbildningsmiljö, säger hon.

– Vi har fått full pott på alla våra ansökningar för årskurs 7-9, och för alla utom dans för gymnasiet, säger Maj-Lis Sjöbeck, före detta vice dekan vid utbildningen i Göteborg.

– Vi är trötta men glada. Det ryktas att rektor ska hitta på något för att fira!

Göteborgs bild var stark på alla punkter: forskning, lärarresursen, didaktik, allt, tycker hon.

– Det var ingen tvekan om att vi skulle lyckas, vi har då inte utgått från någonting annat, säger hon.

Men det hindrar inte att ansökningsprocessen var jobbig. Hela 170 personer var involverade i Göteborg, inte på heltid men av och till, vilket gick loss på "miljoner". Å andra sidan gav den en klar kvalitetshöjning, enligt Sjöbeck.

Att processen var tung, det tycker Högskoleverket också.

– Åh ja, en väldigt jobbig process, och man fick väldigt kort om tid. Det var inte så kul under julen. Personalen på Högskoleverket fick julafton ledig, men inte så mycket mer, säger Jana Hejzlar.

Bedömargruppen måste ta ställning till en lång rad ämnen, och flera aspekter på varje. Många fick slita mycket.

– Vi tvingades till exempel klara av fyra intervjudagar varje vecka, plus förmöten kvällen innan. Det blev en del övertid.

Hejzlar är kritisk till tidspressen men samtidigt uppenbart en luttrad realist.

– Det är inte första gången lärarutbildningen ska reformeras från en dag till en annan.

Regeringen litade helt enkelt inte på att valresultatet skulle bli som det blev och var angelägen att sätta igång så många reformer som möjligt, inte bara på detta område. Inget märkligt med det, tycker hon.

– Däremot hade man kanske kunnat bestämma sig för att de nya lärarutbildningarna skulle börja gälla ett år senare, från 2012, i stället. Det hade varit bättre.

Fick tillstånd

Högskolan Dalarna, 7-9, gymnasiet, Konstfack, 7-9, gymnasiet, Umeå Universitet 7-9, gymnasiet, Göteborgs universitet, 7-9 gymnasiet

Fick avslag

Karlstad 7-9, gymnasiet, Malmö Högskola 7-9, gymnasiet, Linnéuniversitetet, 7-9, gymnasiet, Uppsala universitet, 7-9, gymnasiet, Örebro universitet, 7-9, gymnasiet, Högskolan Jönköping, 7-9

 

Fakta/Prövningarna

  • Propositionen om ny examensordning kom i december i 2009. Examensbeskrivningarna, som är en utgångspunkt för ansökningarnas innehåll, kom i maj 2010. Ansökningstiden gick ut 28 juni. Högskolorna fick komplettera i september.
  • Högskoleverkets prövningsgrupp för ämneslärarexamen bestod av totalt 36 personer. Verket intervjuade ledning och personal på högskolorna normalt en dag under fyra pass på 1,5 timme. Lärosäten som sökt få ämnen intervjuades en halv dag. En person från verket deltog i varje intervju. Varje möte förbereddes under ett förmöte kvällen innan. Syftet med intervjuerna var inte att ta fram ny information utan att bekräfta och klargöra uppgifter som högskolorna redan lämnat i sina ansökningar.
  • De lärosäten som fått avslag kan skicka en ny ansökan ska vara inskickad före 1 mars 2011. För ämneslärarexamina kommer ett nytt beslut före den 18 oktober.

ur Lärarförbundets Magasin