Läs senare

Svårt men nödvändigt

19 Okt 2015

Illustration: Michel DucourneauPest eller kolera? Efter att ha lyssnat på professor Hans Rosling vet jag numera att man alltid ska välja kolera eftersom det är behandlingsbart. Man väljer det minst dåliga.

Möjligen skulle man kunna applicera ett slags »välja-det-minst-dåliga-resonemang« på ämnet för denna tidnings tema – betyg.

För betyg har helt klart sina brister. Internationell forskning visar att lågpresterande elever i låg- och mellanstadieåldern påverkas negativt av prov och tester. I stället för att ta dem som uppmuntran till att bli bättre känner de sig stressade av bedömningen.

I de estetiska ämnena kan betygen hämma lusten att testa nytt eller modet att ta ut svängarna, och därmed hindras lärandet.

Men när det gäller den viktiga funktionen att sortera elever vidare till gymnasier och högskolor förefaller vårt betygssystem mer rättvisande än till exempel intagningsprov. Så kanske är det trots allt det minst dåliga alternativet?

Oavsett vad du tycker om betygen måste du förhålla dig till dem. I det här numret kan du läsa om lärare som hittat fungerande sätt att arbeta med betyg och bedömning, gemensamt för deras arbetssätt är att de i hög grad involverar eleverna. Läs och inspireras!

ur Lärarförbundets Magasin