Läs senare

Arbabi tar barnen på allvar

PÅ TAPETENBarn är fullt kapabla att tolka svåra ämnen på egen hand, vilket inte alltid är den allmänna uppfattningen, enligt Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare på Unga Klara.

Foto: Eva Tedesjö/DN/TT

Vad innebär det att vara konstnärlig ledare?

– Jag delar det här uppdraget med Gustav Deinoff. Vår uppgift är att regissera och ansvara för repertoaren och den konstnärliga processen. Och att hålla oss à jour med omvärlden, i och med att Unga Klaras tradition är att ta upp ämnen som vuxna kan uppleva som svåra att prata med barn om.

Hur ser du på samhällets syn på teater och konst för barn?

– Konst för barn ska gärna innehålla ett tydligt budskap och en sensmoral, vilket har att göra med samhällets syn på barn och unga. De anses vara ofärdiga människor utan egen analysförmåga. Men konst behöver inte vara begriplig, det viktigaste är att den sätter i gång tankar. Och barn är fullt kompetenta att ta emot konstnärliga upplevelser på egen hand.

Just nu pågår föreställningen Forever alone, vad handlar den om?

– Den riktar sig till årskurs F-3 och handlar om utsatthet och om att hitta styrkan i att vara sig själv. I centrum står två ensamma barn som inte faller inom ramen för hur pojkar och flickor »ska vara«, så det finns också ett könsöverskridande tema i pjäsen.

Du har beskrivits som en av Sveriges mest efterfrågade regissörer, vad tror du det beror på?

– Kanske att jag bidrar med normbrytande perspektiv som fortfarande betraktas som ovanliga i teatervärlden och som bottnar i mina personliga erfarenheter. Exempelvis att jag är född i Teheran, och att jag har vuxit upp i ett miljonprogramområde i Stockholm.

ur Lärarförbundets Magasin