Läs senare

Lättillgänglig skrift med brett innehåll

FackbokMånga av bildens och konstens uttryck berörs på ett strukturerat, intresseväckande och tillgängligt sätt i boken Bilders innehåll.

02 Maj 2017

Bilders innehåll

Gert Z Nordström

Rojal förlag

Gert Z Nordström berättar fängslande om hur konsten har skildrat olika katastrofer, som till exempel Théodore Géricaults Medusas flotte från 1800-talet, vilken gestaltar en verklig sjökatastrof.

Ett annat kapitel behandlar hur konsten tjänat nationalstaten. Historiska bilder som Brandskattningen av Visby, Karl XII:s likfärd eller Gustaf II Adolfs död vid Lützen är alla målningar som de flesta har fått ta del av. Men sanningen är att de tillkommit långt efter den händelse de skildrar, ibland flera hundra år senare. Nordström menar att dessa bilder säger mer om tiden de är skapade i än sanningen i det de skildrar.

Boken har en längre text om konstpedagogen Herbert Read som präglades av mo­dernismens tankemodeller med bland annat boken Uppfostran genom konsten. Nordström redogör kunnigt om det stora inflytande som Read har haft över konstpedagogiken i Sverige. Men bokens fokus får ändå sägas vara bildpedagogiken i skolan.

Nordström har sedan 1960-talet drivit sin idé om den »polariserande« pedagogiken där eleven skulle bli medveten genom att problematisera ämnesstoff och problemställningar. Detta att jämföra med den »auktoritära« metoden som den enda »rätta« läran.

En liten lättillgänglig skrift men med stort, intressant och brett innehåll.

ur Lärarförbundets Magasin