Läs senare

Omöjligt uppdrag?

av Helena Ingvarsdotter
03 Feb 2017
03 Feb 2017
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör

Förstelärarreformen har väckt mycket känslor. Jag lämnar den aspekten därhän nu men konstaterar att det verkar vara svårare att bli förstelärare i estetiska ämnen, än i matematik eller svenska. Men omöjligt är det inte och i det här numret hälsar vi på i undervisningen hos några som har en karriärtjänst.

Elin Holm fungerar som spindeln i nätet i bild och slöjd. Lars Pollack har bland annat jobbat med utveckling av bedömningskriterier i musik i gymnasiet. Thomas Larsson är något så ovanligt som en förstelärare inom kulturskolan och han delar med sig av ny forskning till kollegorna. Alla tre har såväl positiva som negativa erfarenheter av karriärtjänsten. Det negativa handlar om förutsättningarna när det gäller tid och tydlighet.

Förstelärare ska arbeta med undervisning men också med skolutveckling. Om det ska fungera krävs luft i schemat, några av de gamla arbetsuppgifterna måste bort.

Och hur duktig och erfaren man än är, hur starkt driv man än har, så är det nödvändigt med ett tydligt formulerat uppdrag. Tyvärr är det lite si och så med den saken på många håll. Luddiga mål leder lätt till känslan att man aldrig gör tillräckligt. Förstelärarreformen behöver tas om hand bättre, så att inte uppdraget leder raka vägen till stress och utmattning.

ur Lärarförbundets Magasin