Läs senare

Recension: Drama och föreställningsanalys

06 Sep 2017

Drama- och Föreställningsanalys

Rikard Loman

Studentlitteratur

En bok som ger redskap till en fördjupad förståelse av teatern som komunikationsform. Boken är pedagogiskt upplagd och har mer fokus på föreställningsanalys än dramaanalys, eftersom den senare har en längre tradition. Ett genomgående tema är att det skrivna dramat har som syfte att spelas och förverkligas på scenen.

Därför är dramanalysen mer etablerad, utifrån ett behov av att tolka och iscensätta den skrivna texten, i syfte att skapa en upplevelse för publiken. Föreställningsanalysen däremot, handlar mer om vad som kommuniceras med publiken, och hur.

Det är lätt att få en övergripande bild av vad drama- och föreställningsanalys är och kan vara.

Boken avslutas med ett exempel på hur analysen genomförs med en konkret koppling till de tidigare kapitlen. Upplägget gör att det är lätt att sätta sig in i författarens tankegångar och få insikt i vilka enskilda faktorer som har betydelse för tolkning och analys. Det är också lätt att få en övergripande bild av vad drama- och föreställningsanalys är och kan vara.

För den som söker konkreta verktyg till en ökad förståelse av både dramat och teaterföreställningen, finns här ett användbart innehåll som är metodiskt och väl beskrivet och kan leda till en förstärkt upplevelse av teaterbesöket.

ur Lärarförbundets Magasin