Läs senare

Skolans superhjältar!

18 Okt 2017
Lucia är bara några en av sakerna musiklärare ordnar. Foto: Pixabay

Vi musiklärare är skolans superhjältar.

  • Vi förväntas undervisa i princip hur många elever som helst på samma gång med bravur. Gärna mellan 400-500 elever eller mer per vecka.
  • Vi arbetar gärna i källare, baracker och andra undanskymda vrår utan något större krav på ventilation och annat arbetsmiljörelaterat trams.
  • Vi är så duktiga att på vissa ställen behöver vi inte ens utrustning för att bedriva vår verksamhet på ett enligt kursplanen tillfredsställande sätt.
  • Vi har superhörsel som aldrig tar skada av buller och andra oljud.
  • Vi är experter på att sätta relevanta, säkra betyg baserade på mindre än en minuts observation per elev och vecka.
  • Vi behöver inte ha möjlighet till dokumentation samma dag vi haft eleven utan det kan vi göra ett par dagar senare om än alls.
  • Vi har gärna, förutom våra ordinarie 500 musikelever, extra ansvar för 15 elever till genom mentorskap.
  • Vi ordnar Lucia, julavslut, sommaravslut med mera.

Vi musiklärare är fantastiska!!!

Är det inte dags att skriva en gemensam debattartikel för förbättrad arbetsmiljö, arbetsförhållanden, gruppstorlekar, tid för uppdragets genomförande med mera?

ur Lärarförbundets Magasin