Ingår i temat
Förstelärare
Läs senare

Trollar med tiden

förstelärareFem dagar per läsår för att utveckla två estetiska ämnen. En tuff utmaning som Elin Holm, förstelärare i bild och slöjd, glatt tar sig an.

av Sebastian G Danielsson
03 Feb 2017
03 Feb 2017
Foto: Crelle Ekstrand

Det är full verkstad, men försteläraren Elin Holm utstrålar ett lugn när hon rör sig i textilsalen. Hon förklarar för Julia Hanesund hur dragkedjan ska fästas i necessären och korsar sedan korridoren för att diskutera Ella Norrgårds idé till slitskjol i bildsalen. Lugnet tycks smitta av sig, ljudnivån är rätt behaglig här på Kunskapsskolans översta våning i Norrköping.

Den låga solen lyser upp textilsalen och den intilliggande trä- och metallsalen. Bildsalen får sitt dagsljus från stora glasrutor i taket. Eftersom Elin Holm och kollegan Ludvig Widén undervisar i både slöjd och bild används salen flitigt även under en slöjdlektion som denna. De skjutbara glasdörrarna och lärarnas förhållningssätt gör att ämnena känns nära varandra. Lärarna varvar perioder med bild och slöjd under samma termin och genomför ofta ämnesöverskridande projekt. Det är därför ganska logiskt att Elin Holm är förstelärare i både bild och slöjd. Hon leder utvecklingen för dessa ämnen på friskolekoncernen Kunskapsskolans grundskolor, 29 stycken från Gävle till Ystad.

– Det hade förstås varit bra att ha en för bild och en för slöjd, men det är tyvärr ingen mer förstelärare i bild eller slöjd som har sökt tjänsten för ämnesutveckling så därför leder jag båda, säger hon.

Det är ganska många nyanställda som kommer till mig. Då sitter jag ned med dem och går igenom hur vi tänker här.

Elin Holm förklarar att förstelärarna på Kunskapsskolan är knutna till olika nätverk, där uppdragen kan vara att jobba med bedömning för lärande eller digitala verktyg. Nätverket för ämnesutveckling startades för något år sedan. Elin Holm, som redan var förstelärare med uppdraget att arbeta kring lärares yrkesskicklighet, tog tillfället i akt.

Uppstart. Elin Holm och kollegan Ludvig Widén inleder dagens slöjdlektion i bildsalen, ateljén. Salen används även i slöjden. Foto: Crelle Ekstrand

– Tidigare har man inte haft någon att vända sig till ämnesmässigt. Jag fungerade lite som en samordnare eller kontaktperson redan innan, så för mig var det ganska naturligt att söka just det här nätverket, säger hon.

Hennes roll är att vara lite av spindeln i nätet för alla bild- och slöjdlärare. Hon organiserar fortbildningar för lärarna, håller koll på forskningsläget och fungerar som bollplank. Om kollegor undrar något kring undervisningen hör de av sig till henne.

– Det kan vara frågor som »har vi något avtal för att köpa in surfplattor?« och »har du något tips på hur man kan jobba för att utveckla nyanländas reflektioner?«. Så det är både didaktiska och praktiska frågor, säger Elin Holm.

Rektorer hör också av sig till henne, framför allt när de har nyanställda bild- eller slöjdlärare. Eftersom Kunskapsskolan har ett lite annorlunda upplägg på undervisningen tar Elin Holm på sig rollen som guide in i det nya. För slöjdlärare kan det till exempel kännas ovant med en skola som inte har de sedvanliga maskinerna i trä- och metallslöjden, här kretsar slöjden mer kring handverktyg och redskap.

– Det är ganska många nyanställda som kommer till mig. Då sitter jag ned med dem och går igenom hur vi tänker här, säger Elin Holm.

Hon brukar visa hur hon arbetar med Kunskapsporten, en onlineportal med arbetsuppgifter och lärarhandledningar. Elin Holm ansvarar för det som rör bild- och slöjdämnet. Tanken är att lärare ska kunna surfa in på sidan och använda de uppgifter som finns där. Allt är noggrant beskrivet, det står vilka kunskapskrav som behandlas och vad eleven konkret behöver göra för att uppnå en viss nivå. Det finns till och med powerpointföreläsningar till lärarnas genomgångar. Uppgifterna skickas in av lärare runt om i koncernen, men Elin Holm går alltid igenom dem innan publicering. Ser om det är något som behöver förtydligas och anpassar dem till sajtens mall.

Foto: Crelle Ekstrand

– Några lärare från vår skola i Helsingborg har till exempel gjort en uppgift om kulturarv och återbruk, och en föreläsning till det. Då kan alla våra lärare i Sverige komma åt det materialet, säger hon.

På portalen finns även ett nätforum där hon håller kontakt med »sina« ämneslärare runt om i landet.

– Det är också där jag försöker slänga ut några tanketrådar, kommentarer och frågor om forskning jag läst.

Det senaste hon delat med sig av är tankar kring Carol Dwecks bok Mindset, som handlar om attityder till utveckling.

För att underlätta bild- och slöjd­lärarnas arbete gör Elin Holm även instruktionsfilmer att använda i undervisningen. I stället för att lärarna går runt och visar olika tekniker gång på gång kan eleverna själva kolla upp hur de trär en symaskin eller flätar och tvinnar. Eleverna kommer åt filmerna på portalen, de är placerade intill varje arbetsuppgift.

På dagens slöjdlektion kommer det väl till hands. Några elever ska gjuta i betong och ber om hjälp. Elin Holm följer med till förrådet och hämtar rätt material, sedan säger hon åt eleverna att titta på instruktionsfilmen.

– Jag har gjort en film och laddat upp den på Youtube, säger Elin Holm innan hon kilar vidare för att hjälpa näste man på tur.

Instruktionsfilmerna avlastar, men hon har fullt upp ändå. Graden av undervisning har inte minskat med försteläraruppdraget, Elin Holm har ungefär 700 elever per termin tillsammans med kollegan Ludvig Widén. Plus mentor- och handledningstid. Fem dagar per läsår är avsatt för försteläraruppdraget, två av dem brukar gå åt att träffa andra ämnesansvariga och tre för träffar med bild- och slöjdlärare.

Det mesta av utvecklingsarbetet sköts i vardagen, vid sidan av de vanliga uppgifterna. Elin Holm uppskattar att det tar ett par timmar i veckan.

– Jag brukar tänka att jag gör sådant som har med uppdraget att göra en viss tid varje vecka. Vi har lite förtroendetid, så det är vissa dagar man kan gå hem lite tidigare och jobba hemma, säger hon.

Gränsöverskridande. Bildsalen (tv) och slöjdsalarna (th) är tätt sammankopplade. Precis som Elin Holm vill ha sin undervisning.

Mejl svarar hon på »i farten« och forskning läser hon när det blir en lucka över, »jag är väldigt effektiv«. Men allt hinns inte med. Nyligen hörde några slöjdlärare från Skåne av sig, de styrde upp en träff och ville att hon skulle komma dit. Elin Holm var tvungen att tacka nej. Likaså när hon tillfrågades om att hjälpa till vid möbleringen av nya slöjdsalar i Västerås.

– Hade jag haft mer tid skulle jag ju hinna utveckla mer, säger hon.

Tonen är optimistisk snarare än bitter, som att hon har en mängd idéer som bara väntar på att förverkligas.

Trots att Elin Holm har två stora ämnen under sina vingar känner hon ändå att det har fungerat bra hittills. Det där lugnet hon utstrålar i textilsalen verkar hänga kvar även när lektionerna är slut.

– Eftersom jag jobbar mycket med både slöjd och bild och även ämnesövergripande skulle jag väl säga att jag har en bra paraplyöversikt på ämnena och lätt att se samband, så det funkar bra. Men det är ju förstås ganska mycket att engagera sig i.

Elin Holm kan kosta på sig att tänka långsiktigt eftersom hennes uppdrag inte är tidsbegränsat.

Härnäst ska hon träffa ett gäng bildlärare för att se över arbetsuppgifterna som ligger på onlineportalen. Föregående kväll satt hon uppe och planerade för det.

– Vi ska skapa fler bilduppgifter och försöka göra fler instruktionsfilmer som vi kan lägga ut på Kunskapsporten, säger Elin Holm.

Vad gillar du mest med att vara förstelärare?

– Jag tycker att det är kul att utveckla ämnena, det är lite det jag brinner för. Att hitta nya vägar och försöka nå ut till andra med hur jag, eller vi, jobbar.

ur Lärarförbundets Magasin