Läs senare

Upprop för konstmusiken

21 Okt 2016

Foto: Pontus Lundahl/ TT

Helena Wessman, konserthuschef på Berwaldhallen. Ni ordnade ett riksting för den klassiska musiken i våras. Varför? 

– Vi ville sätta ljuset på den marginalisering som vi tycker pågår av den västerländska konstmusiken, i dagligt tal kallad klassisk musik. Den allmänna kunskapen om konstformen minskar i snabb takt, bland annat beroende på brister i skolans undervisning.

Varför måste den klassiska musiken räddas – är det inte viktigare att musiken utvecklas och vi får njuta av nya musikformer? 

– Självklart bejakar vi att nya musikformer växer fram, men som med allt annat är det viktigt att känna sin historia. Precis som förståelsen av modern teater fördjupas om man känner Shakespeares verk, blir upplevelsen av nya musikformer starkare om man har en uppfattning om dess rötter.

Ni talar om »konstmusikens och andra konstformers avgörande betydelse för ett välfungerande samhälle«. Vilken avgörande betydelse har den klassiska musiken? 

– Konstmusiken är komplex och djuplodande och har förmåga att uttrycka de riktigt stora känslorna. Det gör förstås annan musik också, men det händer något när man ger sig hän åt ett verk som pågår i 45 minuter eller mer och där varje ton har en mening och varje fras leder vidare till något annat. Det är som att gå in i en katedral och följa linjerna i rummet och drabbas av den utsökta samklangen i uttryck och funktion. Vi menar att konstmusiken öppnar vår förståelse för många av de utmaningar vi människor ställs inför.

Kritiker har sagt att vi ”värnar ihjäl” konstmusiken. Hur reagerar du på det? 

– På ett samhälleligt plan får konstmusiken större resurser än andra genrer, men så är den också dyr på så sätt att det går åt många musiker i till exempel en symfoniorkester. Å andra sidan skapar orkesterinstitutionerna många arbetstillfällen för musiker – också från andra institutioner – och drar tunga lass i genomförandet av större projekt, barn- och ungdomsverksamheter, samt i den musikpolitiska diskussionen. Konstmusiken granskas också kritiskt på många plan. Först och främst alla musiker som uttolkar den, men också publiken nagelfar konstformen genom att föredra olika verk och tolkningar.

Spara

ur Lärarförbundets Magasin